Stemwijzer

Vul een gebruikersnaam in om je resultaat op te slaan en te kunnen vergelijken met andere gebruikers.
Je kunt het veld leeg laten als je jouw resultaat anoniem wilt houden.De overheid moet harder optreden tegen de stakende jongeren, met oog op de leerplicht.

Hoe belangrijk is dit voor u?

Niet belangrijk Erg belangrijk


De overheid moet bedrijven verplichten te streven naar een vrouwenquota.

Hoe belangrijk is dit voor u?

Niet belangrijk Erg belangrijk


De overheid moet bij de sollicitaties de naam en achtergrond van de sollicitant achterwege laten.

Hoe belangrijk is dit voor u?

Niet belangrijk Erg belangrijk


De staat moet de veiligheid van de Bovenwindse Eilanden garanderen door het stationeren van troepen.

Hoe belangrijk is dit voor u?

Niet belangrijk Erg belangrijk


De overheid moet de Nederlandse nationaliteit van syriëgangers kunnen ontnemen.

Hoe belangrijk is dit voor u?

Niet belangrijk Erg belangrijk


Friesland moet meer autonomie krijgen over haar eigen grondgebied.

Hoe belangrijk is dit voor u?

Niet belangrijk Erg belangrijk


De wetgevende macht van de EU moet vergroot worden.

Hoe belangrijk is dit voor u?

Niet belangrijk Erg belangrijk


De politie moet mensen kunnen dwingen om hun telefoon te ontgrendelen.

Hoe belangrijk is dit voor u?

Niet belangrijk Erg belangrijk


De politie moet strenger gaan handhaven op onveilig rijgedrag.

Hoe belangrijk is dit voor u?

Niet belangrijk Erg belangrijk


Nederland moet investeren in meer oppervlakte schepen en een vliegdekschip.

Hoe belangrijk is dit voor u?

Niet belangrijk Erg belangrijk


Nederland moet weer zijn eigen tankbataljon krijgen.

Hoe belangrijk is dit voor u?

Niet belangrijk Erg belangrijk


De overheid moet een lidmaatschap van een sportvereniging vergoeden.

Hoe belangrijk is dit voor u?

Niet belangrijk Erg belangrijk


De overheid moet het zwangerschapsverlof uitbreiden en verspreidbaar maken over beide partners.

Hoe belangrijk is dit voor u?

Niet belangrijk Erg belangrijk


De overheid moet de regels omtrent bloeddonaties van homoseksuele mannen versoepelen.

Hoe belangrijk is dit voor u?

Niet belangrijk Erg belangrijk


De overheid moet korten op de bijstand om werken aantrekkelijker te maken.

Hoe belangrijk is dit voor u?

Niet belangrijk Erg belangrijk


Alle kolencentrales moeten per direct gesloten worden.

Hoe belangrijk is dit voor u?

Niet belangrijk Erg belangrijk


De overheid moet meer investeren in spoor, om een aantrekkelijk alternatief op vliegen te creëren

Hoe belangrijk is dit voor u?

Niet belangrijk Erg belangrijk


De maximumsnelheid moet op meer plekken verhoogd worden naar 130km/u.

Hoe belangrijk is dit voor u?

Niet belangrijk Erg belangrijk


Er moet meer geïnvesteerd worden in het wegennetwerk.

Hoe belangrijk is dit voor u?

Niet belangrijk Erg belangrijk


De overheid moet korten op de subsidie voor studies met gebrek aan baankans in het hoger onderwijs.

Hoe belangrijk is dit voor u?

Niet belangrijk Erg belangrijk


De verengelsing van het hoger onderwijs moet tegengegaan worden.

Hoe belangrijk is dit voor u?

Niet belangrijk Erg belangrijk


Elke leerling moet vanuit school een keer naar het Rijksmuseum en het Binnenhof.

Hoe belangrijk is dit voor u?

Niet belangrijk Erg belangrijk


Gezonde producten moeten door middel van accijns aantrekkelijker worden gemaakt dan ongezonde producten.

Hoe belangrijk is dit voor u?

Niet belangrijk Erg belangrijk


Erfbelasting moet worden afgeschaft.

Hoe belangrijk is dit voor u?

Niet belangrijk Erg belangrijk


Klaar