Stemwijzer

Vul een gebruikersnaam in om je resultaat op te slaan en te kunnen vergelijken met andere gebruikers.
Je kunt het veld leeg laten als je jouw resultaat anoniem wilt houden.Het aantal lidstaten van de Europese Unie mag niet verder toenemen.

Hoe belangrijk is dit voor u?

Niet belangrijk Erg belangrijk


Het eigen risico in de zorg moet worden afgeschaft.

Hoe belangrijk is dit voor u?

Niet belangrijk Erg belangrijk


In grote steden moeten we starten met rekeningrijden.

Naar het model dat in Londen wordt gebruikt.

Hoe belangrijk is dit voor u?

Niet belangrijk Erg belangrijk


Het bindend referendum moet worden ingevoerd.

Hoe belangrijk is dit voor u?

Niet belangrijk Erg belangrijk


Nederland moet samen met andere Europese landen een Europese spoorwegmaatschappij oprichten voor de Eurocity Treinen.

Hoe belangrijk is dit voor u?

Niet belangrijk Erg belangrijk


Nederland is beter af zonder Koningshuis.

Hoe belangrijk is dit voor u?

Niet belangrijk Erg belangrijk


Een jongerenparlement oprichten is een goed idee.

Hoe belangrijk is dit voor u?

Niet belangrijk Erg belangrijk


We moeten de banden met de landen Cuba en Venezuela aansterken.

Hoe belangrijk is dit voor u?

Niet belangrijk Erg belangrijk


Friesland moet een onafhankelijk land worden.

Hoe belangrijk is dit voor u?

Niet belangrijk Erg belangrijk


Drugs volledig legaliseren is een goed idee.

Momenteel zijn er al een aantal softdrugs gelegaliseerd op RMTK.

Hoe belangrijk is dit voor u?

Niet belangrijk Erg belangrijk


Het gedeelte van het BBP dat naar defensie gaat moet verhoogd worden.

Op RMTK is dit momenteel 1,2%.

Hoe belangrijk is dit voor u?

Niet belangrijk Erg belangrijk


Officier van justitie moet minder macht krijgen.

Hoe belangrijk is dit voor u?

Niet belangrijk Erg belangrijk


Meer bevoegdheden moeten worden overgedragen van het Rijk naar Provincies en Gemeenten.

Hoe belangrijk is dit voor u?

Niet belangrijk Erg belangrijk


Belastingen voor het mkb moeten worden verlaagd.

Hoe belangrijk is dit voor u?

Niet belangrijk Erg belangrijk


Er moet meer worden geïnvesteerd in de groei van de Haven van Rotterdam en de Luchthaven Schiphol.

Hoe belangrijk is dit voor u?

Niet belangrijk Erg belangrijk


De schenk- en erfbelasting moet worden afgeschaft.

Erfbelasting is op RMTK eerder verlaagd.

Hoe belangrijk is dit voor u?

Niet belangrijk Erg belangrijk


De publieke omroep moet worden verkleind naar twee tv-kanalen om kosten te besparen.

Hoe belangrijk is dit voor u?

Niet belangrijk Erg belangrijk


Er moet asielbeleid naar Australisch model worden ingevoerd.

Hoe belangrijk is dit voor u?

Niet belangrijk Erg belangrijk


Bedrijven moeten georganiseerd worden naar het model arbeiderscoöperatie.

In een arbeiderscoöperatie zijn alle werknemers gedeeltelijk eigenaar.

Hoe belangrijk is dit voor u?

Niet belangrijk Erg belangrijk


Zorg moet verder geprivatiseerd worden om kosten voor de belastingbetaler te drukken.

Hoe belangrijk is dit voor u?

Niet belangrijk Erg belangrijk


Vleesvervangers moeten aantrekkelijker worden ten opzichtte van vlees door middel van prijspolitiek.

Dit kan zowel door belastingvoordelen op vleesvervangers of een verhoging van de BTW op vlees.

Hoe belangrijk is dit voor u?

Niet belangrijk Erg belangrijk


Nederland moet fors meer investeren in duurzame energiebronnen.

Hoe belangrijk is dit voor u?

Niet belangrijk Erg belangrijk


Kernenergie is een wenselijke aanpak om het duurzame energieaanbod te verhogen.

Hoe belangrijk is dit voor u?

Niet belangrijk Erg belangrijk


Nederland moet Taiwan erkennen als zelfstandig land.

Hoe belangrijk is dit voor u?

Niet belangrijk Erg belangrijk


De Gulden moet heringevoerd worden.

Hoe belangrijk is dit voor u?

Niet belangrijk Erg belangrijk


Klaar