Stemwijzer

Vul een gebruikersnaam in om je resultaat op te slaan en te kunnen vergelijken met andere gebruikers.
Je kunt het veld leeg laten als je jouw resultaat anoniem wilt houden.Het verbod op discriminatie hindert de vrijheid van meningsuiting onnodig

Hoe belangrijk is dit voor u?

Niet belangrijk Erg belangrijk


De ANBI-status van religieuze instellingen moet ingetrokken worden

Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling.

Hoe belangrijk is dit voor u?

Niet belangrijk Erg belangrijk


Het recht op privacy mag niet nog verder aangetast worden in naam van de nationale veiligheid

Hoe belangrijk is dit voor u?

Niet belangrijk Erg belangrijk


Het koningshuis moet worden afgeschaft

Hoe belangrijk is dit voor u?

Niet belangrijk Erg belangrijk


Er moet een bindend referendum komen, waarmee burgers door het parlement aangenomen wetten kunnen tegenhouden

Hoe belangrijk is dit voor u?

Niet belangrijk Erg belangrijk


Er moet een schuldrem komen

Om zo de overheidsfinanciën in balans te houden.

Hoe belangrijk is dit voor u?

Niet belangrijk Erg belangrijk


De hoogste inkomensgroepen moeten meer belasting gaan betalen

Hoe belangrijk is dit voor u?

Niet belangrijk Erg belangrijk


Er gaat teveel aandacht naar het tekort aan sociale huurwoningen

Ten opzichte van andere huisvestingsproblemen, zoals die voor studenten en vluchtelingen.

Hoe belangrijk is dit voor u?

Niet belangrijk Erg belangrijk


De overheid moet kinderopvang voor tweeverdieners volledig vergoeden

Hoe belangrijk is dit voor u?

Niet belangrijk Erg belangrijk


Er moet flink geïnvesteerd worden in woningbouw om de overspannen woningmarkt te stabiliseren

Hoe belangrijk is dit voor u?

Niet belangrijk Erg belangrijk


Er moet een verbod komen op "Killer Robots"

Hoe belangrijk is dit voor u?

Niet belangrijk Erg belangrijk


Er moet een verplichte verzekering tegen arbeidsongeschiktheid en ziekte komen voor alle zelfstandigen zonder personeel

Hoe belangrijk is dit voor u?

Niet belangrijk Erg belangrijk


Zowel Schiphol als de Rotterdamse haven moeten ruimte en toestemming krijgen om uit te kunnen beiden

Hoe belangrijk is dit voor u?

Niet belangrijk Erg belangrijk


Er moet flink geïnvesteerd worden in het openbaar vervoer

Hoe belangrijk is dit voor u?

Niet belangrijk Erg belangrijk


Er moet nog meer worden geïnvesteerd in groene energie en de infrastructuur die daarbij komt kijken

Hoe belangrijk is dit voor u?

Niet belangrijk Erg belangrijk


Elke vorm van kernenergie moet vermeden worden

Ook wanneer deze relatief weinig kernafval produceren.

Hoe belangrijk is dit voor u?

Niet belangrijk Erg belangrijk


Er moet flink geïnvesteerd worden in het aanbouwen van zonne- en windmolenparken

Hoe belangrijk is dit voor u?

Niet belangrijk Erg belangrijk


Er moeten meer vluchtelingendeals met landen in Noord-Afrika

Naar het model van de deal met Turkije

Hoe belangrijk is dit voor u?

Niet belangrijk Erg belangrijk


Nederland moet hogeropgeleide vluchtelingen sneller asiel verlenen

Hoe belangrijk is dit voor u?

Niet belangrijk Erg belangrijk


Nederland moet minder vluchtelingen opnemen

Hoe belangrijk is dit voor u?

Niet belangrijk Erg belangrijk


Voor leraren moet niet alleen het salaris omhoog, ook moet de werkdruk omlaag

Hoe belangrijk is dit voor u?

Niet belangrijk Erg belangrijk


De legalisering van softdrugs moet worden teruggedraaid

Hoe belangrijk is dit voor u?

Niet belangrijk Erg belangrijk


De extra investeringen in defensie zijn overbodig

In RMTK wordt momenteel al 2% van het BBP uitgegeven aan defensie.

Hoe belangrijk is dit voor u?

Niet belangrijk Erg belangrijk


De vervroegde vrijlating van gevangenen moet stoppen

De straf moet volledig uitgezeten worden.

Hoe belangrijk is dit voor u?

Niet belangrijk Erg belangrijk


De zorgpremie moet gekoppeld worden aan je levensstijl

Hoe belangrijk is dit voor u?

Niet belangrijk Erg belangrijk


Het eigen risico moet worden afgeschaft

Hoe belangrijk is dit voor u?

Niet belangrijk Erg belangrijk


Ouderen zouden meer zorgpremie moeten betalen

Omdat zij meer zorgkosten hebben.

Hoe belangrijk is dit voor u?

Niet belangrijk Erg belangrijk


Klaar