Stemwijzer

Vul een gebruikersnaam in om je resultaat op te slaan en te kunnen vergelijken met andere gebruikers.
Je kunt het veld leeg laten als je jouw resultaat anoniem wilt houden.Nederland moet streven naar het halen van de 2%-norm voor het defensiebudget.

Hoe belangrijk is dit voor u?

Niet belangrijk Erg belangrijk


Nederland moet niet meedoen aan militaire interventiemissies in het buitenland.

Hoe belangrijk is dit voor u?

Niet belangrijk Erg belangrijk


Nederland moet een republiek worden.

Hoe belangrijk is dit voor u?

Niet belangrijk Erg belangrijk


Er moet een bindend correctief referendum komen.

Hoe belangrijk is dit voor u?

Niet belangrijk Erg belangrijk


Nederland moet zich houden aan de begrotingsregels van de EU.

Hoe belangrijk is dit voor u?

Niet belangrijk Erg belangrijk


Friesland moet meer autonomie krijgen over haar eigen grondgebied.

Hoe belangrijk is dit voor u?

Niet belangrijk Erg belangrijk


De basisbeurs voor studenten moet heringevoerd worden.

Hoe belangrijk is dit voor u?

Niet belangrijk Erg belangrijk


De dividendbelasting moet worden afgeschaft.

Hoe belangrijk is dit voor u?

Niet belangrijk Erg belangrijk


De donorwet moet teruggedraaid worden.

Donatie moet weer opt-in worden in plaats van opt-out.

Hoe belangrijk is dit voor u?

Niet belangrijk Erg belangrijk


De zondagsrust moet worden afgeschaft.

Hoe belangrijk is dit voor u?

Niet belangrijk Erg belangrijk


Er moet een nationaal zorgfonds komen.

Hoe belangrijk is dit voor u?

Niet belangrijk Erg belangrijk


Om de energievoorziening te verduurzamen moet er geïvesteerd worden in kernenergie.

Hoe belangrijk is dit voor u?

Niet belangrijk Erg belangrijk


Er moet een zware belasting komen op CO2 uitstoot.

Hoe belangrijk is dit voor u?

Niet belangrijk Erg belangrijk


Om de woningcrisis op te lossen moet er een maximaal aantal huizen komen dat een individu mag bezitten.

Hoe belangrijk is dit voor u?

Niet belangrijk Erg belangrijk


Recreatiedrugs als LSD, XTC, Paddo's en MDMA moeten worden gelegaliseerd.

Hoe belangrijk is dit voor u?

Niet belangrijk Erg belangrijk


Kolencentrales moeten per direct gesloten worden.

Hoe belangrijk is dit voor u?

Niet belangrijk Erg belangrijk


De lasten op bedrijven moeten omhoog om de lasten op arbeid te verlagen.

Hoe belangrijk is dit voor u?

Niet belangrijk Erg belangrijk


Statushouders die veroordeeld worden tot een celstraf van 12 maanden of meer moeten hun status verliezen.

Hoe belangrijk is dit voor u?

Niet belangrijk Erg belangrijk


Illegaliteit moet strafbaargesteld worden.

Hoe belangrijk is dit voor u?

Niet belangrijk Erg belangrijk


Het minimumjeugdloon moet worden afgeschaft.

Voor jongeren moet hetzelfde minimumloon gaan gelden als volwassenen.

Hoe belangrijk is dit voor u?

Niet belangrijk Erg belangrijk


Nederland moet actief ontkerkt worden.

Hoe belangrijk is dit voor u?

Niet belangrijk Erg belangrijk


Iedereen moet het recht krijgen een vuurwapen te bezitten, indien zij een verklaring omtrend gedrag kunnen overleggen.

Hoe belangrijk is dit voor u?

Niet belangrijk Erg belangrijk


Gezonde producten moeten doormiddel van accijns aantrekkelijker worden gemaakt dan ongezonde producten.

Hoe belangrijk is dit voor u?

Niet belangrijk Erg belangrijk


Erfbelasting moet worden afgeschaft.

Hoe belangrijk is dit voor u?

Niet belangrijk Erg belangrijk


Er moet een vliegtaks ingevoerd worden.

Hoe belangrijk is dit voor u?

Niet belangrijk Erg belangrijk


Abortus moet aan banden gelegd worden.

Hoe belangrijk is dit voor u?

Niet belangrijk Erg belangrijk


De lasten op bedrijven moeten worden verlaagd om het vestigingsklimaat te verbeteren.

Hoe belangrijk is dit voor u?

Niet belangrijk Erg belangrijk


Klaar